Volgen

XperienCentral 10.18


XperienCentral Release 10.18

In release 10.18 van XperienCentral hebben we de volgende verbeteringen doorgevoerd.

Variant gebaseerde Personalisatie

Tot 10.18 was de situatie zo dat gepersonaliseerde content  kan worden geselecteerd en vervolgens er een personalisatie aan kan worden gekoppeld. Deze personalisatie was vervolgens (met de andere gepersonaliseerde content) zichtbaar op de pagina. Door middel van een kleurindicatie was zichtbaar dat er een personalisatie actief was.

 

 

Gevolg was dat als er op een pagina meerdere personalisaties actief waren,  veel gebruikers dit als ‘druk’ ervaarden, de pagina wordt kan immers langer worden dan deze initieel bedoel was. Alle content alternatieven ten behoeve van Personalisatie werden onder elkaar geplaatst.

 

 

Vanaf 10.18 bieden we Variant gebaseerde personalisatie

Met variant gebaseerde personalisatie bedoelen we dat we de op basis van de personalisatie variant alternatieve content niet in 1 keer op het canvas plaatsen, maar juist achter de betreffende variant. Als je deze wilt aanpassen, klik je erop.

 

Het personalisatiescherm is uitgebreid met een ‘Variant’ optie.
Bij het selecteren en koppelen aan een variant creëer je de eerste ‘personalisatielaag’

 

 

Als je vervolgens in het personalisatiemenu een nieuwe variant aanmaakt verschijnt er een nieuw gekaderd canvas. In dat nieuwe canvas kun je content plaatsen zoals je wilt.

 

Andere content in een ander Variant canvas

 

 

  Aan het zijkanticoon is zichtbaar dat er nu meerdere varianten actief zijn.

 

Volgorde bepalen

In het personalisatiemenu is het mogelijk via ‘Manage’ de voorkeursvolgorde te bepalen.

Hiermee geef je aan welke variant moet worden getoond voor het geval een bezoeker in 2 varianten kan vallen. De bovenliggende gaat dan voor. Als de varianten elkaar uitsluiten (je bent of dit of dat) heeft een volgorde geen invloed. Een tip is om een variant aan te maken waar geen personalisatie op actief hoeft te zijn zodat deze getoond wordt als er geen personalisatie wordt aangeroepen door het bezoeker gedrag.

 

 

 

Middels de personasoptie in de context widget, kun je een persona kiezen, een  canvasgedeelte  presenteert vervolgens de juiste Variant gebaseerde personalisatie, vervolgens kunnen er via bewerken/edit aanpassingen worden doorgevoerd binnen de gekozen persona.

 

TIP! Als je op een pagina 2 personalisaties (en bijbehorende varianten) te dicht bij elkaar hebt geplaatst verschijnt er automatisch een icoon in de editor balk (empty line optie). Hiermee maak je ruimte zodat er met een cursor content kan worden geplaatst.

 

User Management

Met 10.18 is het niet meer mogelijk gebruikers van XperienCentral te verwijderen. Er is een optie active/inactive die ervoor zorgt dat gebruikers geen handelingen meer kunnen verrichten. Hiermee blijven verwijzingen in content naar een gebruiker (die voorheen werd verwijderd) bestaan. Dit voorkomt veel onterechte log rapportage. Bij de content die door een inactive gebruiker ooit is aangemaakt of aangepast komt dit er bij te staan.Active

Inactive

 

 

Tot slot

  • Er is hard gesleuteld aan de formuliermodule (IAF), veel kleine onvolkomenheden die te maken hadden met ‘opslaan’ zijn opgelost in deze release
  • Ben je nieuwsgierig naar de andere vernieuwingen in deze release? Bekijk dan de release notes.
  • De volgende release wordt verwacht in januari 2018.
  • Bekijk Personalizing Content voor meer informatie over de personalizatie varianten.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 1 van 1
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen